Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ποια είναι η προστασία της α΄ κατοικίας του επιχειρηματία αν αποτύχει ο εξωδικαστικός και δεν...

Η α΄ κατοικία αν δεν ρυθμιστεί το χρέος και δεν υφίσταται εισόδημα από άλλη πηγή,...

Περισσότερα

Τι είναι η επιδότηση των δόσεων δανείου; Ξεχωριστή διαδικασία ή εντάσσεται στον εξωδικαστικό;

Εντάσσεται στον εξωδικαστικό, με την έννοια ότι θα πρέπει ο οφειλέτης που έχει δάνεια με...

Περισσότερα

Η διαδικασία του εξωδικαστικού είναι για όλους; Ποιοι μπορεί να υποβάλλουν αίτηση για εξυγίανση

Στον εξωδικαστικό, μπαίνουν όλοι. Νοικοκυριά, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιώτες και επιχειρηματίες. Στη, διαδικασία εξυγίανσης,...

Περισσότερα

Τι γίνεται με τον εγγυητή στα δάνεια; Έχει ευθύνη και μετά την αναδιάρθρωση μέσω εξωδικαστικού;

Ο εγγυητής, εξακολουθεί να ευθύνεται για το υπολειπόμενο ποσόν δανείου, όταν ο οφειλέτης πετύχει «κούρεμα»...

Περισσότερα

Ποιος αποφασίζει και έχει τον πρώτο λόγο στην ένταξη και ρύθμιση στον εξωδικαστικό;

Οι τράπεζες. Αν έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό έναντι του Δημοσίου, αυτές (με συναίνεση μεταξύ τους...

Περισσότερα

Τα στοιχεία που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού είναι και του οφειλέτη επιχειρηματία και της...

Όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, τότε υποχρεωτικά, συνυποβάλλει και πλήρη κατάλογο κινητών και ακινήτων...

Περισσότερα

Ένα παντρεμένο ζευγάρι πρέπει να κάνει αίτηση από κοινού, ή αρκεί ο ένας σύζυγος (επιχειρηματίας...

Και οι δυο σύζυγοι. Εφόσον κάνουν κοινή δήλωση και θέλουν να μπουν στον εξωδικαστικό ως...

Περισσότερα

Μπορεί να μπει κάποιος στον εξωδικαστικό όταν οι οφειλές του είναι μόνο προς το Δημόσιο...

Όχι. Πρέπει να έχει οφειλές και προς Τράπεζες. Ειδικότερα θα ρυθμιστεί το θέμα με την...

Περισσότερα

Μπορεί να κάνει αίτηση στον εξωδικαστικό και αυτός που έχει μπει ήδη στο παλιό σύστημα; 

Ναι, μπορεί να κάνει αίτηση και θα συνυπολογιστούν εξαρχής όλες οι οφειλές. Επισημαίνεται ότι η...

Περισσότερα

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχει οριστεί πλειστηριασμός πριν την υποβολή αίτησης για τον εξωδικαστικό;

Από την υποβολή της αίτησης αναστέλλονται όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα και οι ποινικές διώξεις...

Περισσότερα

Πότε μπορεί να προσφύγει σε Διαμεσολάβηση ο οφειλέτης;

Όταν το σχέδιο (πρόταση) της Τράπεζας δεν γίνεται δεκτό από τον οφειλέτη, έχει μια ευκαιρία...

Περισσότερα

Το υπολογιστικό εργαλείο της πλατφόρμας, είναι υποχρεωτικό; Μόνο μέσω αυτού θα βγει η πρόταση της...

Είναι υποχρεωτικό, μόνο αν οι πιστωτές είναι και τράπεζες και Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση, ο...

Περισσότερα