Φορολογία Κεφαλαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του ν. 1676/1986 (Α΄204), ενσωματώθηκε η οδηγία 69/335 της...

Περισσότερα