Ορισμός Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Έλεγχοι στα ΚΤΕΟ – Πιστοποίηση Ελεγκτών ADR/ATP

Με την υ.α 19111/192/2019 (Β΄ 1003)  καθορίζονται οι τρόποι, διαδικασίες και πιστοποίηση διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού,...

Περισσότερα

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων ADR

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ADR, έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις για την έκδοση...

Περισσότερα

Φορείς επιθεώρησης οχημάτων και δεξαμενών ADR

Η κατηγοριοποίηση φορέων επιθεώρησης ADR, οι γενικές προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έγκρισή τους...

Περισσότερα

Εγκρίσεις τύπου δεξαμενών ADR

Οι ορισμένοι φορείς έγκρισης τύπου εκδίδουν για κάθε νέο τύπο δεξαμενής ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει...

Περισσότερα

Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς,...

Περισσότερα

Εθνική Νομοθεσία

Σύμβουλος Ασφάλειας Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) – πιστοποίηση πραγματογνωμόνων adr

Περισσότερα