Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων

Διαδικασία Διαγραφής από το Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων

Σημείωση Σε περίπτωση διαγραφής από το ειδικό μητρώο για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή...

Περισσότερα

Διαδικασία Εγγραφής Στο Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων

Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Ο εγγεγραμμένος κατασκευαστής πριν από τη χρησιμοποίηση της μεταλλικής σφραγίδας, υποβάλλει...

Περισσότερα

Ειδικό Μητρώο Αργυροχρυσοχόων

Σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.- Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ...

Περισσότερα