Οφειλές Ε.ΦΚ.Α. - Κ.Ε.Α.Ο.

Ρύθμιση Οφειλών

Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΚΕΑΟ να ρυθμίσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές...

Περισσότερα

Πιστοποίηση εργοδοτών

Οι εργοδότες μπορείτε να εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να πάτε...

Περισσότερα

Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης

Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΚΕΑΟ να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης...

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη

Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του K.Ε.A.O.και του ΕΦΚΑ να έχουν πρόσβαση...

Περισσότερα

Πίνακας Χρεών Οφειλέτη

Μέσω της υπηρεσίας αυτής εμφανίζεται ο πίνακας χρεών του οφειλέτη. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες...

Περισσότερα

Προαιρετική ασφάλιση στο ΤΕΚΑ

Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και οι μη μισθωτοί χωρίς υποχρέωση υπαγωγής...

Περισσότερα

Επίδοση εγγράφων / αποφάσεων του e-ΕΦΚΑ

Οι εργοδότες μπορείτε να δείτε έγγραφα και αποφάσεις που σας έχουν κοινοποιηθεί από τα Περιφερειακά...

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών

Μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποστηρίζεται η δυνατότητα ενημέρωσης για όσους οφειλέτες έχουν ενταχθεί στο...

Περισσότερα

Πιστοποίηση οφειλετών

Μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, χωρίς να...

Περισσότερα