Ατομική Επιχείρηση

IRIS: Έως 30 Ιουνίου η προθεσμία εγγραφής για ελεύθερους επαγγελματίας και ατομικές επιχειρήσεις, δημοσιεύθηκε η...

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 37848/2024 με την οποία τροποποιείται η απόφαση 119899/13-12-2023 και συγκεκριμένα παρατείνεται η καταληκτική...

Περισσότερα

Εισφορές ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Κάθε χρόνο ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να δηλώνει την ασφαλιστική κλάση του ΕΦΚΑ στην οποία θέλει...

Περισσότερα

Βασικές Φορολογικές Υποχρεώσεις Ατομικών Επιχειρήσεων

Βιβλίο εσόδων – εξόδων Παρακολούθηση σε απλογραφικό σύστημα και υποχρεωτική ενημέρωση κάθε τρεις μήνες (πρόστιμο μη ενημερωμένων...

Περισσότερα

Κόστος Σύστασης Ατομικής Επιχείρησης

Το κόστος σύστασης και λειτουργίας μιας Ατομικής επιχείρησης είναι ιδιαιτέρως χαμηλό και κατ’ επέκταση «φιλικό»...

Περισσότερα

Ίδρυση – Σύσταση Ατομικής Επιχείρησης

Η ίδρυση μιας Ατομικής επιχείρησης μπορεί εύκολα να διακριθεί στα παρακάτω στάδια. Προσδιορισμός του χώρου...

Περισσότερα

Το μοντέλο της Ατομικής επιχείρησης

Το μοντέλο της Ατομικής επιχείρησης αποτέλεσε και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αριθμώντας πλεονεκτήματα...

Περισσότερα