Ασθένεια και Σύμβαση Εργασίας

Η ασθένεια του μισθωτού, όπως έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία των δικαστηρίων συνιστά σπουδαίο...

Περισσότερα

Ανυπαίτιο κώλυμα

Σύμφωνα με το άρθρο 657 Α.Κ., ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό,...

Περισσότερα