Χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία

Αλλαγή Χρήσης Γης

Σύμφωνα με τον Ν.3325/2005: Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε θεσμοθετημένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μετεγκατάστασης  δραστηριότητας

Σύμφωνα με τον Ν.3325/2005: Απαγορεύεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που διέπονται από αυτόν σε περιοχές όπου,...

Περισσότερα

Ειδική Άδεια Εγκατάστασης

Σύμφωνα με τον Ν.3325/2005: Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τυχόν απαγορευτικές διατάξεις, η χορήγηση ειδικής άδειας...

Περισσότερα

Πολεοδομικές Διατάξεις του Ν.3325/2005

Τα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές Ε.Μ. και Ε.Ο. του Π.Δ. 84/1984, σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ.,...

Περισσότερα

Συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Ν.3325/2005 για τις ειδικές διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη...

Περισσότερα

Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Ν.3325/2005 για τις ειδικές διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη...

Περισσότερα

Ίδρυση νέων δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Ν.3325/2005 για τις ειδικές διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη...

Περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Ν.3325/2005 για τις ειδικές διατάξεις για την βιώσιμη ανάπτυξη...

Περισσότερα