Άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Ideas Powered for Business SME Fund

Ταμείο για τις ΜΜΕ Το «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων...

Περισσότερα

Worth Partnership Project ΙΙ 3ος κύκλος

Χρηματοδότηση Συμπράξεων Σχεδιαστών και Κατασκευαστών για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων Το WORTH Partnership Project είναι μία...

Περισσότερα