Σύγκριση Φορολογικών Ζητημάτων

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Νόμος 1676/1986 ) και Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Φ.Σ.Κ – Κατά την σύσταση Όχι  Όχι  Όχι ...

Περισσότερα

Προκαταβολή Φόρου

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Ποσοστό σε σχέση με τον φόρο του προηγούμενου...

Περισσότερα

Τέλος Επιτηδεύματος (Νόμος 3986/2011, άρθρο 31)

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Έδρα σε πόλεις <200.000 650 ευρώ 800 ευρώ...

Περισσότερα

Φόρος Μερισμάτων και Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Συντελεστής Φόρου Μερισμάτων Δεν υπάρχει Φόρος μερισμάτων. Δεν...

Περισσότερα

Φορολόγηση Κερδών

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Συντελεστής Φόρου Φορολογούνται με την κλίμακα  του άρθρου...

Περισσότερα