Ομαδικές Απολύσεις

Διαδικασία Oμαδικών Aπολύσεων

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ν. 4472/2017, η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ μεταξύ...

Περισσότερα

Εκπρόσωποι των Eργαζομένων

Για τη διεξαγωγή των διαβουλευσεων ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, θεωρούνται οι εκπρόσωποι του σωματείου που έχει...

Περισσότερα

Υποχρέωση Εργοδότη για Πληροφόρηση και Διαβούλευση

Ο εργοδότης πριν προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις οφείλει να προέλθει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό...

Περισσότερα

Έννοια – Εξαιρέσεις Ομαδικών Απολύσεων

Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους...

Περισσότερα