Αφανής – Συμμετοχική Εταιρεία

Φορολόγηση Αφανής-Συμμετοχικής Εταιρείας

Σύμφωνα πάντα με το ισχύον φορολογικό σύστημα τα κέρδη που αποκτά μια Αφανής – συμμετοχική...

Περισσότερα

Σύσταση Αφανής-Συμμετοχικής Εταιρείας

Για τη σύσταση της αφανούς εταιρείας αρκεί η σύναψη εταιρικής σύμβασης μεταξύ των εταίρων, η...

Περισσότερα

Το Μοντέλο της Αφανής – Συμμετοχικής Εταιρείας

Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε...

Περισσότερα