Σύγκριση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ασφάλιση Εταίρων/Μετόχων και διαχειριστών στον ΕΦΚΑ

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Ασφάλιση λόγω συμμετοχής Ναι. Ναι. Όχι. [ Εκτός...

Περισσότερα

Σύνταξη και Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων Ναι. Σύμφωνα με το  ν.4308/2014....

Περισσότερα

Όργανα λήψης αποφάσεων – Διαδικασία λήψης αποφάσεων των Εταίρων ή Μετόχων – Ευθύνη Εταίρων ή...

Ατομική Ο.Ε   και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε Ανώτατο όργανο Επιχειρηματίας Εταίροι Συνέλευση των εταίρων  Συνέλευση...

Περισσότερα